به نام خدا

هلدینگ داروگر

هلدینگ داروگر - فرم اعطای عاملیت فروش محصولات

نام  
نام خانوادگی  
شرکت / عمده فروش  
شماره ثبت  
شناسه ملی  
استان  
شهر  
آدرس محل کار  
آدرس انبارها  
تلفن ثابت  
تلفن همراه  
ایمیل  
مساحت انبارها   متر 
تعداد ویزیتور و پرسنل  
ناوگان حمل و نقل  
میزان قدرت خرید   ريال 
مهر و امضا مدیرعامل  

خواهشمند است قبل از ارسال فرم تکمیلی، نسبت به چاپ و مهر و امضا مدیرعامل، جهت بررسی و تماس با جنابعالی اقدام فرمایید